Giỏ hàng

Tạm tính 0
Tổng 0

03/2018

Đây là cột mốc đánh dấu những thành công bước đầu của Quyn đối với thị trường trong nước. Chúng tôi có cơ hội hợp tác cùng Roll Royce Việt Nam cùng Luala trong buổi ra mắt sản phẩm mới. Để có được sự hài lòng của hai đối tác lớn, Quyn đã có quá trình nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện trong vòng gần một năm.