Giỏ hàng

Tạm tính 0
Tổng 0

06/2015

Quyn đã hoàn thiện bộ máy và quy trình chế tác. Lý do cần đến 5 năm để hoàn thiện bộ máy do yêu cầu về kĩ thuật thủ công, trung bình 1 người thợ sẽ cần từ 36 – 48 tháng để có thể chế tác 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Quyn, cùng với việc xây dựng mối quan hệ cùng các đối tác cung cấp nguyên vật liệu. Quyn vẫn không ngừng cải thiện và mở rộng bộ máy và quy trình sao phù hợp với quy mô thị trường đồ da thủ công ngày một lớn mạnh.