Giỏ hàng

Tạm tính 0
Tổng 0

01/2021

Chúng tôi đã có trong mình 30 nghệ nhân thủ công lành nghề theo tiêu chuẩn của Quyn. Đây chính là bệ phóng để đào tạo những thế hệ nghệ nhân tiếp theo cho hệ sinh thái đồ da cao cấp Việt Nam mà Quyn vẫn đã và đang tiếp tục xây dựng.