Tin nổi bật

Giấc mơ về sự tự hào của người Việt - Blog - Quyn

Giấc mơ về sự tự hào của người Việt

 “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình...
Hành trình đến với đồ da thủ công Kế thừa hay tái sinh - Blog - Quyn

Hành trình đến với đồ da thủ công – Kế thừa hay Tái sinh?

Ở Việt Nam, không ít ngành thủ công truyền thống được ghi nhận và nhấn mạnh vai trò phát triển...
Bespoke Sự xa xỉ kín đáo - Blog - Quyn

KỲ I: Bespoke – Sự xa xỉ kín đáo

Sẽ thật khó để cắt nghĩa chính xác thế nào là Bespoke. Tuy nhiên, về mặt ngữ nghĩa, thuật ngữ...
Chế tác da thủ công - bản giao hưởng trên đôi bàn tay nghệ thuật - Blog - Quyn

Chế tác da thủ công – bản giao hưởng trên đôi bàn tay nghệ nhân

Suối nguồn cảm hứng trong những thiết kế của QUYN là vô tận và được bồi đắp hơn từng ngày....