Công ty TNHH MTV Quyn

Địa chỉ: Thôn 2, Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương

Văn phòng Hà Nội

Lô 17,18 – 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà nội

Số điện thoại: 0947.960.696